POTROŠNIŠKO FINANCIRANJE ZA POSLOVNE UPORABNIKE

SUPEROS CREDIT je ponudnik rešitev potrošniškega kreditiranja, ki svoj naložbeni portfelj vlaga v drobno potrošniško kreditiranje. Družba Superos Credit d.o.o., je vpisana v register dajalcev potrošniških kreditov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v Sloveniji.

Superos Credit nudi kreditno infrastrukturo in omogoča možnost financiranja nakupov trgovcem ter drugim družbam, ki poslujejo s potrošniki.

Rešitev omogoča hiter, preprost in učinkovit način financiranja nakupov tako za prodajalca, kot za kupca ter je po višini in ročnosti prilagojena posamezni skupini potrošnikov.

Tehnološko napredene rešitev plasiranja kreditov, povezanih z nizkimi zneski in kratko ročnostjo, omogočajo visoko stopnjo razpršitve tveganja in zagotavljanja nadpovprečne portfeljne donosnosti.

Družba Superos Credit d.o.o., je vpisana v register dajalcev potrošniških kreditov in ima dovoljenje za potrošniško kreditiranje izdano s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Sloveniji.

Ekipa Superos CREDIT

Andraž Zupančič

Produktni vodja