POTROŠNIŠKO FINANCIRANJE ZA POSLOVNE UPORABNIKE

SUPEROS CREDIT je ponudnik rešitev potrošniškega  kreditiranja,  ki  svoj naložbeni portfelj vlaga vdrobno potrošniško kreditiranje. Družba  Superos Credit d.o.o., je vpisana v register dajalcev potrošniških kreditov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v Sloveniji.

Superos Credit nudi kreditno infrastrukturo in omogoča možnost  financiranja nakupov trgovcem ter drugimdružbam, ki poslujejo s  potrošniki.

Rešitev omogoča hiter, preprost in učinkovit način financiranja nakupov  tako za prodajalca, kot za kupca ter je povišini in ročnosti prilagojena  posamezni skupini potrošnikov.

Tehnološko napredene rešitev plasiranja kreditov, povezanih z nizkimi  zneski in kratko ročnostjo, omogočajo visokostopnjo razpršitve tveganja  in zagotavljanja nadpovprečne portfeljne donosnosti.

Družba Superos Credit d.o.o., je vpisana v register dajalcev potrošniških kreditov in ima dovoljenje za potrošniškokreditiranje v Sloveniji, izdano s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.